DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Zavádění a udržování systému řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001

  • vstupní analýza
  • vypracování systémových dokumentů OHSAS (organizačních směrnic)
  • vypracování provozních dokumentů - provozní řády, bezpečnostní pravidla, pracovní návodky
  • školení zaměstnanců a managementu o BOZP a požadavcích na BOZP (práce na VTZ, práce ve výškách, používání chemických látek)
  • interní audity OHSAS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
  • provedení hodnocení souladu s předpisy v BOZP a PO a vypracování zprávy z tohoto hodnocení
  • sledování předpisů v oblasti BOZP a PO a aplikace těchto předpisů do dokumentace a činnosti organizace
  • vypracování zprávy pro přezkoumání OHSAS vedením organizace