DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Posuzování vlivů na životní prostředí

  • oznámení pro zjišťovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
  • oznámení podlimitního záměru pro zjišťovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
  • dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
  • posudek na dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
  • posouzení vlivu činnosti, stavby nebo zařízení na životní prostředí při přípravě investic nebo projektů