DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Hodnocení rizik ekologické újmy, vyplývající ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě podle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., přílohy č.1

  • Zařazení organizace / činnosti podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě
  • Provedení hodnocení vyjmenovaných činností podle zákona
  • Vypracování zprávy o hodnocení, včetně uvedení podkladů, podle kterých se hodnocení provádělo
  • Sledování změn v hodnocení - např. při novém stanovení zranitelných míst, významných evropských oblastí a jiných kritérií, které byly použity při hodnocení, případně při změně zákona