DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Zavádění a udržování systému řízení kvality (QMS) dle ISO 9001

  • vstupní analýza
  • vypracování systémových dokumentů QMS (organizačních směrnic, příručky)
  • školení zaměstnanců a managementu o QMS
  • interní audity QMS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
  • vypracování zprávy pro přezkoumání QMS vedením organizace
  • další související činnosti