DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Podpora v oblasti BOZP

  • Provedení bezpečnostní prověrky podle požadavku zákoníku práce
  • Sledování legislativních předpisů v oblasti BOZP a PO a aplikace nových požadavků do činností a dokumentace organizace
  • Provádění kontrol dodržování bezpečnostních předpisů
  • Zajištění požadavků BOZP ve vztahu ke skladování a používání nebezpečných chemických látek a směsí
  • Aktualizace registru rizik a vyhodnocení závažnosti rizik