DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

:: Vypracování plánů odpadového hospodářství (POH)

  • Požadavek vypracovat plán odpadového hospodářství vyplývá z §44 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.
  • Po novele zákona o odpadech (169/2013 Sb.) nemají povinnost zpracovat POH původci, kteří odpad pouze přepravují a shromažďují.