DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Poradenská činnost v oblasti:

  • environmentální systém řízení – EMS (ISO 14001)
  • systém řízení kvality – QMS (ISO 9001)
  • systém řízení BOZP – OHSAS (ČSN OHSAS 18001)
  • integrovaný systém řízení (QMS, EMS, OHSAS)
  • odpadové hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • ochrana vod
  • chemické látky a směsi
  • prevence závažných havárií
  • nakládání s obaly