SLUŽBY ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Odborná způsobilost

 

:: Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

:: Odborná způsobilost pro funkci odpadového hospodáře a pro nakládání s nebezpečnými odpady

:: Osvědčení odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (BOZP)

:: Odborná způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně školení o chemických látkách

:: Osvědčení pro provádění interních auditů EMS, EMAS, OHSAS a QMS

::Odborná způsobilost a praxe pro školení interních auditorů EMS, EMAS, QMS, OHSAS